Bransjespesialister

Vi i Tangelo liker å kalle oss en IT-partner for våre kunder. Vi er ikke bare en leverandør av IT infrastruktur til bedrifter. Vi ønsker å kjenne kundene våre, lære oss de forskjellige bransjene, og jobbe sammen med kundene våre for å gjøre de bedre.

I denne sammenheng lytter vi til behov, og skreddersyr løsninger for kundene våre. Hvis vi ser nye muligheter som kan gi kundene våre konkurransefortrinn i sin bransje, så fungerer vi som rådgivere, og kommer med løsningsforslag.

Noen bransjer vi jobber tett med er blant annet håndverkere, advokater/jurister,  legekontor, og eiendomsbransjen. Her har vi kombinert rask, stabil og tilgjengelig infrastruktur med spesialtilpassede bransje løsninger.

Dette gjør at kundene får en enkel og robust IT-løsning kombinert med bransjeapplikasjoner som gir de et konkurransefortrinn i forhold til deres konkurrenter.

Bransjedata
Bransjedata
Bransjedata