Holte Programvare

Holte er Norges ledende leverandør av programvare til byggebransjen. Vi har flere kunder som hoster software fra Holte i vårt datasenter. Våre kunder har dermed ett kontaktpunkt for IT-relaterte spørsmål; oss. Dersom Holte må gjøre utbedringer på løsningen, tar vi dialogen med videre med de.