Lindbak Retail Systems

Tangelo har løsninger fra Lindbak på vår plattform. Vi har kunder med butikk- og rapporteringssystemer fra Lindbak, som vi hoster på vårt utstyr. Vi holder infrastrukturen operativ,  Linbak vedlikeholder sin software inne på vår løsning. Dermed gjør alle det de er best på!