Nedetid er dyrt

Vi vet at nedetid koster norske bedrifter mye penger hvert år. Alle norske bedrifter opplever nedetid minst en gang i året, enkelte en gang hver måned. Likevel er dette en utgiftspost mange bedrifter ikke tar inn over seg.

Vi kan ta et eksempel med en bedrift på 50 ansatte, hvor hver ansatt har en personalkost på kr. 400,- pr time og en snittomsetning på kr. 1 000,- pr time. Med nedetid på 1 time får man:

Tapt arbeidstid: - 1 x 50 x 400,- = - kr 20 000,-

Tapt omsetning: - 1 x 50 x 1 000,- = - kr 50 000,-

Den siste posten, som er vanskelig vanskelig å beregne, er tapt omdømme. Denne varierer så mye at vi ikke kan benytte den i dette regnestykket. Men selv uten denne vil bedriften i eksempelet tape kr. 70 000,- med 1 time nedetid. Med en hel dag nedetid er tapet på - kr. 525 000,-

Systemer som ikke er nede, men som ikke fungerer slik de skal er også kostbart. Her er det mer vrient å beregne en eksakt kostnad. Det er derimot ikke vanskelig å forstå når man ser på regnestykket over at systemer som fungerer delvis, og er trege hver dag over lengre tid koster bedrifter store summer i året. Mange lever med slike tregheter fordi "det fungerer jo", men ikke alle tenker over hva det koster bedriften.

Derfor prioriterer vi i Tangelo høy oppetid og raske systemer. På den måten får våre kunder effektive ansatte og dermed bedre tall på bunnlinjen.

Har du hatt IT problemer i din bedrift, og vurderer å få noen med kompetanse til å hjelpe deg så ikke nøl med å kontakte oss, så kommer vi på et hyggelig møte hos deg.