Økt sikkerhet

Vi har økt sikkerheten for koblingen mellom oss og våre kunder. Alle som har desktop eller applikasjoner hos oss må oppdatere tilkoblingen sin ihht utsendt e-post.