SharePoint

Vi hjelper våre kunder å dele informasjon. Vi hjelper de også å begrense hvem de vil dele informasjonen med. Med SharePoint har man et verktøy med mange mindre komponenter, som tilsammen utgjør en helhet. Det finnes bl.a. roller, metadata, søk, og ikke minst strukturering av informasjon.

Ved å kombinere for eksempel metadata, som beskriver informasjonen, og søk, får man kraftfulle søk. Ved å kombinere roller og informasjon, får man sikker informasjonsdeling. Strukturerer man dette i tillegg, blir det effektiv informasjonsdeling. 

Vår rolle er ofte å bygge løsningen sammen med kunden, enten på vår egen SharePoint-løsning, eller hos Microsoft for de som benytter Office 365.

Vi bistår også med rådgiving før, under og etter man tar i bruk SharePoint. Vi hjelper også våre kunder med support på løsningen.