Du bør stille deg følgende spørsmål:

1) Har du egentlig plass til en server?
Hvorfor stiller jeg dette spørsmålet? Erfaring tilsier at de fleste små og mellomstore bedrifter ikke har noen dedikert plass til servere. Utstyret blir plassert i et kott, eller i beste fall printerrommet. Her er det varmt og støvete, så det er et lite egnet sted for servere som egentlig krever god kjøling i et støvfritt miljø. Tilsvarende viser det seg at nettverksutstyr som switcher og routere heller ikke blir behandlet slik de bør. En spaghetti gryte av kabler der utstyret ligger tilfeldig henslengt på et bord. Høres det kjent ut? Dette kan fungere greit lenge, men en dag så blir det kortslutning, eller servere går ned pga varmen. Vaskehjelpen drar borti noen nettverkskabler, og ingen helt vet hvorfor ingen er på nett?
Det er veldig forståelig at bedrifter velger denne løsningen, fordi det er veldig kostbart å skulle ha et eget serverrom med et godt kjølesystem, servere og nettverksutstyr trygt plassert i et rack, og det går alarmer hvis noe skulle være i ferd med å skje?
Ved å flytte IT-systemene til en skyleverandør flyttes ansvaret, og kostnadene med på lasset.

2) Har bedriften din kompetanse nok til å håndtere komplekse IT-systemer, som øker i både datamengde og kompleksitet?
Det holder ikke å ha serveren stående, og satse på at alt fungerer som det skal. Å ha server i eget hus krever vedlikehold og oppføling.
Vi erfarer at mange bedrifter ikke følger opp driftsoppgavene som hører med IT-løsningen, godt nok. Enten fordi de ikke har nok kompetanse i eget hus, eller fordi tid og ressurser ikke strekker til.
Ved å flytte IT ut av eget hus slipper man risikoen ved at noe kan gå galt, og frigjør tid slik at det blir mulig å ha fullt fokus på kjernevirksomheten.
Hvis ikke vedlikehold av servere gjøres av kompetente folk, er det stor sjanse for større uforutsette kostnader.

3) Er det viktig for din bedrift å ha kjernekompetanse på IT-drift?
Hastigheten på utviklingen innen IT går som mange vet veldig fort fremover. Det krever sitt å henge med på oppdaterte versjoner av programvare, og operativsystem. Det er ikke uvanlig å servere blir stående å gå i mange år, uten å bli oppdatert. Når det til slutt blir tvingende nødvendig med oppdateringer kan spriket i versjoner gjøre dette til en kostbar prosess.
Ønsker du å bruke ressurser til å bruke tid på IT, eller er denne tiden bedre brukt på kjernevirksomheten. Ved å sette ut serverdriften vil du til enhver tid nyte godt av kompetansen og erfaringen til leverandøren din. En IT-partner er dedikert til jobben sin og vil alltid ha forhold rundt din IT-drift som hovedfokus. Det er derfor de er til – dra nytte av det!

4) Er du beredt på ansvaret og risikoen som følger av å ha alt i eget hus?
Ved å flytte systemene til skyen, har du en garanti for at de blir tatt vare på. Logger blir sjekket rutinemessig, og backup kjører alltid. Blir det funnet feil, så blir de rettet uten at du som kunde trenger å tenke på det, eller betale. Du som kunde kan senke skuldrene, og vite at du ikke får nedetid, med påfølgende kostnader.
5) Hva med sikkerheten?
Ved å bruke en nettsky løsning er maskinene isolert vekk fra de kritiske systemene. Skulle man være uheldig å få virus på en pc, får ikke viruset tilgang til bedriftens systemer. Brannmur, antivirus, krypterte linjer, og 2-trinns autentisering er stikkord her.
Du som kunde skal være trygg på at dine systemer er sikret.
6) Nødvendig, smidig og skalerbart?
Verden er i stadig forandring, datamengder øker voldsomt Både på epost, databaser, og filområder vokser eksponentielt. Brukere forventer tilgjengelighet til systemer på alle slags enheter, samtidig som bedrifter forventer at de ansatte skal kunne levere uansett tid og sted.
Nettskyen effektiviserer forretningsprosesser, og tjenestene er lett tilgjengelige hele tiden, over alt. En av de største fordelene med nettsky et at den gjør det mulig å skalere driften og optimalisere sine investeringer på en langt bedre måte enn tidligere.
Vokser bedriften er det bare å øke størrelsen og kraften i nettskyen bedriften leier, uten å måtte investere store beløp i dyr maskin- og programvare. Hele skaleringen kan dessuten gå svært raskt. Istedenfor å vente på at en ny server skal bli bestilt/levert, installert og satt opp klar til bruk, kan bedriften med en sky tjeneste doble server kraften (CPU), minne (RAM) eller lagringskapasiteten (HDD) på minutter, med nødvendige tilleggs lisenser til programvaren som eventuelt kreves.
Minimaliserer risikoen ved IT-investeringer
Motsatt kan bedriften raskt og enkelt kvitte seg med unødvendig maskinvare, linjekapasitet og programvare hvis behovet skulle bli redusert, f.eks. gjennom nedskjæringer og oppsigelser. Det eneste man trenger å gjøre er å si opp leien av de tjenestene og kapasitetene bedriften ikke lenger trenger. Noe som igjen minimaliserer risikoen ved å lansere nye IT-tjenester, da virksomheten ikke lenger trenger å investere i nytt utstyr eller programvare.

7) Investeringer binder kapital, er det en utfordring?
Siden bedriften ikke trenger å investere i maskin- og programvare, bindes ingen arbeidskapital i virksomheten. Alt leies og betales gjennom månedsleien virksomheten betaler for tjenestene og de virtuelle serverne som leies. Dette gjør at alle bedrifter nå raskt og uten å måtte foreta noen som helst form for større investeringer kan etablere seg med en profesjonell IT-infrastruktur når de selv måtte ønske det, og avslutte det like raskt hvis ideen ikke skulle slå an eller behovet skulle bli redusert.

Har du noen spørsmål rundt IT-drift, eller du lurer på hvordan ditt firma skal håndtere dette i fremtiden? Ta kontakt, så tar vi en uformell prat, og kan komme med gode råd.

Vi nås på epost support@tangelo.no, eller på telefon: 900 66 111