Tangelo Backup

Tangelo leverer backup-løsning som sikkerhetskopierer dine data over linjen inn til vårt datasenter. Med denne løsningen slipper du å tenke på å bytte taper. I tillegg er dataene sikret utenfor dine kontorlokaler. Dermed er du også sikret mot totalskade som brann og innbrudd, og dine ansatte kan konsentrere seg om kjernevirksomheten.

Vi tar vare på dine data på disk hos oss. Vår Backup as a Service (BaaS) er helautomatisk, som betyr at ingen i din organisasjon trenger å tenke på backup. Dersom det skulle bli behov for tilbakelegging av data, tar dere kontakt med oss, så ordner vi resten.