Hastighet

Vi forsøker hele tiden å ligge i front innen teknologien vi benytter, for å oppnå stadige tekniske fremskritt. Dette for at kundene våre skal oppleve at våre systemer blir enda raskere og mer stabile.
Vi har lang fartstid i it-bransjen, og er i tett dialog med kunder hele tiden. Mye endrer seg hos brukerne våre, men det er noen behov som er konstante, og det er ønsket om raske og responsive systemer. Brukere forventer at applikasjonene jobber raskt, og vi forstår hvor viktig det er med hastighet for en effektiv hverdag på arbeidsplassen.
Vi liker krevende brukere, for det presser oss fremover hele tiden. Dette gjør at vi hver dag forsøker å finne nye måter å tilpasse våre systemer på, slik at du opplever de raskere. Det kan være oppgradert maskinvare/programvare, fintilpassing av oppsett på linjer/ruter, eller andre måter å publisere applikasjoner til kundene våre på.
Vi jobber lange dager for å gi deg en bedre IT-hverdag.