Tangelo It-Drift

It-Drift

IT-drift fra Tangelo er over flere år finpusset for å passe våre kunders behov. Vi drifter i din bedrifts datahall og på din bedrifts utstyr. Du kan velge om du vil ha totaldrift fra oss, hvor vi blir deres IT-ansvarlig, eller om du ønsker å drifte noe selv. Da blir du IT-sjef, og vi deler av din IT-avdeling.
Du kan også outsource enkelte løsninger til vårt datasenter, hvor vi har 24/7 drift, mens resten av IT-systemene beholdes på din lokasjon. Dette betyr at IT-drift fra Tangelo, kan tilpasses alle behov. Vi er derfor stolte av våre fleksible driftsavtaler, som blir høyt verdsatt av våre kunder.

Tilgjengelige, stabile og fleksible IT-systemer

Vår erfaring er at ved å forbedre tilgjengeligheten, fleksibiliteten og stabiliteten på IT-systemene til våre kunder, blir de ansatte mer effektive. Derfor foreslår alltid Tangelo forbedringer som dette, slik at våre kunder skal få et konkurransefortrinn.
Det finnes ofte utallige muligheter til slike forbedringer. Enkelte er komplekse med mye funksjonalitet, mens andre er enklere. Her må bedriften selv være med å bestemme hva som tilfredsstiller behovene best. Vi i Tangelo vil være deres rådgiver slik at løsningene blir best mulig tilpasset deres måte å jobbe på.

Forebyggende IT-drift

Vi vet hvor viktig det er med høy oppetid i IT-systemene. Derfor jobber vi preventivt og har sjelden nedetid hos våre kunder. Etter mange års erfaring innen IT-drift, har vi opparbeidet oss gode rutiner for sjekk av nettverk og servere. Ved hjelp av disse gode rutinene samt robuste verktøy, ser vi ofte problemene før de oppstår. Slik utbedrer vi små avvik før de blir til et større problem. Dermed blir organisasjonens ansatte mer effektive og produktive, som igjen fører til at våre kontaktpersoner blir mer fornøyd med Tangelo som leverandør. Og er det en ting vi verdsetter høyt i Tangelo, så er det fornøyde kunder.

Ta kontakt i dag, vi er lutter øre for dine ønsker og behov!