Tangelo Webhotell

Tangelo har en robust webhosting løsning basert på Microsoft infrastruktur. Vi kan hoste websider og -portaler på denne løsningen. Vi har et SQL hotell hvor dataene kan lagres, og en webløsning som kan presentere dataene.

Tangelo kan også bidra i utviklingen av din web-kanal, enten som rådgivere, teknisk utførende eller som totalleverandør.

Dersom din bedrift allerede har web-kanalen ferdig utviklet kan vi hoste denne for dere, og evt hjelpe til med videreutviklingen av denne.