Windows server

Vi i Tangelo har benyttet Windows Server som basisplattform siden 90-tallet. Vi er både sertifisert på Windows Server, og har lang og bred kompetanse på plattformen.

Alle våre kunder benytter Windows Server i sin daglige virksomhet. Enten ved at de selv har en eller flere Windows Servere på kontoret som tjener som dokument-lager, databaseserver og/eller mailserver. Eller ved at de benytter vår nettsky-løsning.

I vårt datasenter er alle tjenester plassert på en eller flere Windows Servere. Windows Server er OSet vi benytter for all virtualisering, lagring, virtuell desktop, nettverks- og programstyring og tilgangs- og informasjonsbeskyttelse. Kort sagt er dette basisen for hele vår virksomhet.