GAUSTABANEN AS

LØNNSOM VEKST

Vi har de siste årene jobbet med store investeringer for å forbedre tilbudet til våre kunder, noe som har ført til lønnsom vekst. Vi ønsket å utforske mulighetene innen teknologi for å effektivisere interne prosesser. Tangelo utførte en digital helsesjekk for oss hvor de identifiserte områder med størst potensiale for økt verdiskaping og kom med konkrete løsningsforslag. Vi valgte å gå videre med et av områdene som ble identifisert hvor vi potensielt tilgjengeliggjør betydelig antall timer per år til salgsarbeid. Rjukan Digital Arena leverer her en løsning med delprosjekter hvor vi fortløpende kan verifisere verdiskapningen.

Halvor Haukaas, Daglig Leder

 

Skjema med tittel
Vil du vite mer?
0