Systemutvikling

Vi skreddersyr dine applikasjoner og integrasjoner

 

 

Web applikasjoner

Tangelo har lang erfaring med utvikling av webapplikasjoner, og har gjennomført mange vellykkede prosjekter innen utvikling.

Dersom du har en ide som du trenger å få utviklet til web, kan vi hjelpe deg i alt fra planlegging, design, koding og produksjonssetting, samt drift og forvaltning i etterkant.

Ved å benytte en av våre utviklere, vil dere få økt innovasjon ved at utviklere ser alle mulighetene med de systemene dere har i dag, hvilke andre systemer som kan løse en utfordring, og om noen systemer kan sys sammen for bedre dataflyt.

Våre utviklere kan også videreutvikle de systemene dere allerede har til å passe enda bedre med deres forretningsprosesser.

Integrasjoner

Dersom du vurderer et nytt system som du gjerne vil skal kommunisere med et eksisterende system du allerede har, hjelper vi deg med å integrere de to systemene. Du kan utveksel de dataene du trenger mellom de to systemene og på de tidspunktene du ønsker.

Ta kontakt

Trenger du noen å sparre med rundt dine behov, send oss en melding, så tar vi kontakt.