Datasenter

Trenger du datakraft med faste, forutsigbare kostnader?

SaaS applikasjoner

Vi kan hoste din applikasjon og gjøre den tilgjenglig for dine ansatte. Vi tilpasser SSO etter ditt behov, og kan også tilpasse tilgang til applikasjonen kun fra bestemte lokasjoner. Eller fra hvor som helst.

SaaS gir bedriften mulighet til å skalere opp eller ned etter behov. Dette gjør det enkelt å tilpasse endringer i organisasjonens størrelse eller krav.

Alle brukere, uavhengig av geografisk plassering eller enhet, kan få tilgang til den samme versjonen av programvaren. Dette gir en enhetlig opplevelse for deres ansatte.

  

Serverleie, datakraft, IaaS, hosting

Serverkapasitet

Trenger du datakraft til en applikasjon og/eller database, kan vi gi deg dette 100% tilpasset dine behov. Hos oss kan du få så mye prosessorkraft du trenger, helt etter dine spesifikasjoner. Dersom du ønsker å drifte selv, gir vi deg tilganger, og vi rører ikke serverne uten at du ber om det. Vi vil uansett overvåke serverne og rapportere månedlig, slik at du kan se om det burde vært gjort utbedringer/endringer.

Ønsker du full service fra oss, kan vi håndtere alt fra hardware til OS og database. Du får en rapport hver måned, og om du ønsker, et månedlig driftsmøte for gjennomgang av rapporten. Rapporten vil vise alt om helse og sikkerhet i løsningen, samt våre forslag til forbedringer på enkelt-elementer eller på løsningen som helhet. Vi samarbeider med din applikasjonsleverandør, som også vil få tilganger og kan forvalte applikasjonen for dere.

Løsningen er skalerbar i alle dimensjoner, slik at det er både enkelt og raskt å ned-/oppskalere hele eller deler av løsningen.

Kom i gang

  

Virtuelt skrivebord

Dersom du ønsker at dine ansatte skal ha likt skrivebord på alle klienter, kan vi sette opp, tilpasse og hoste et virtuelt skrivebord for dere. Alle applikasjoner dere trenger vil legges inn på skrivebordet, og vi vil holde disse oppdatert for dere. Tilgang til applikasjonene styres slik at alle ansatte kun ser de applikasjonene de trenger.

Med virtuelt skrivebord er det sikkert at alle deres ansatte jobber i samme versjon av alle applikasjoner, og at alle endringer, oppdateringer og forbedringer skjer samtidig til alle ansatte.

Kom i gang

Datasenter highlights

Krafttilførsel
2N og N+1 tjnester tilgjengelig.
UPS med Li-ion batteri teknologi gir deg klasse 1 ytelse.
(IEC62043-3) for alle kritiske laster.
Generator back up for alle laster, pluss mer enn 14MVA kapasitet installert.

Strøm
6.8MW skalerbar til 13.6MW.

Omformere
Over 13MVA kapasitet installert.

Strøm og kjøling
Primær kjøling kommer fra naturlig kalde vannsystemer i kombinasjon med standard mekaniske kjølesystemer.
Moderne og effektive modulære skruekompressorer med ledig kjølekapasitet.
2N kjøletjeneste i datasenter whitespace som alternativ.
Varmeksport til fjernvarme.

Fiber Infrastruktur
Leverandør nøytral vert for flere uavhengige fiberbærere.
Oppsett av tre ulike fiberinngangspunkter med ulike rom for møtepunkter.

Brannsikkerhet
Argon brannslukkingssystem i alle avkjølte moduler.
Høykvalitets apparat for ekstra tidlig røykdeteksjon i alle avkjølte moduler.
Overvåket automatisk røykvarsling gjennom hele datasenteret.

Fysisk sikkerhet
24/7/365 tilstedeværelse av sikkerhetspersonell.
Flerlags sikkerhetssystemer. Flerlags sikkerhet i alle soner. Flerlags sikkerhet i bygning.
Avanserte overvåkings- og inntrengersystemer.
Manuell inntrengerdeteksjon og adgangskort-systemer i hele datasenteret.
Høykvalitets 360° grensegjerde med sikker adgangskontroll.

Ta kontakt

Vi tar gjerne et møte for kartlegging av dine behov og hvordan våre løsninger evt kan dekke disse.