Tiltak mot ransomware

Ransomware har blitt en meget lønnsom forretning for en del aktører, og omfanget øker kontinuerlig. I 2023 alene, doblet betalingene seg fra ofre for løsepengevirus, og endte til slutt på 10 milliarder kroner.

Et ransomware-angrep kan lamme bedriften ved å gjøre dokumenter utilgjengelig for de ansatte. I tillegg kan angriperne true med å publisere hemmelige data samt selge de.

For å redusere risikoen for å bli angrepet er det mange tiltak som kan iverksettes. De viktigstehovedpunktene og hva de bør inneholde har vi oppsummert her:

Strategi

Jevnlig risikogjennomgang, sikkerhetstrening for ansatte, backup og penetrasjonsteting

Blokkering

Patch management, spam filter, least privilege, anti-malware og endpoint security programvare

 

Vi har tjenester som håndterer dette på en måte som ikke påvirker arbeidshverdagen til de ansatte. Vi rapporterer månedlig status, og vårt incident response team tar tak i hendelser fortløpende.

 

Kom i kontakt

For mer informasjon og råd fra våre eksperter, send oss en melding