IT Sikkerhet

Ikke bli en del av statistikken

Det er et stort etterslep hos norske bedrifter på IT-sikkerhetstiltak

 

IT-sikkerhet er ikke en utgift

Mange norske bedrifter ser på IT-sikkerhet som en utgift. Det bør heller sees på som en investering(forsikring). Vi hører bedrifter si de er for små for at hackere bryr seg. Det er feil! Alle bedrifter er et mål. Klarer din bedrift seg dersom alle systemer og filer er låst ned?

Topp 5 IT-trusler

  • Kryptovirus
  • Phishing epost
  • Direktørsvindel
  • Tjenester eksponert mot internett
  • AI-kontrollerte angrep

For at bedriften skal være trygg, må alle veier inn sikres, last ned Topp-10-sikkerhetstiltak her

Brannmur

Tangelo leverer markedsledende brannmurer som en tjeneste.

Våre teknikere monterer og konfigurerer utstyret onsite hos bedriften.Det vil blir utført rutinemessig vedlikehold og oppdateringer.

Brannmuren blir levert med full overvåking av trusler, slik at vi kan være i forkant om noe oppstår. 

Microsoft 365

Microsoft Secure Score er en komplett mål på sikkerheten på dine data i skyen, inkl. MFA, datakryptering og passordpolicyer
Vi holder denne over 60%, snittet på verdensbasis er ca 40%.

M365 Defender Management
Vedlikehold og oppdatering av trusselpolicyer
Risikovurdering av identity, cloud apps, endpoints og assets med nødvendige tiltak
Reduksjon av angrepsflate
Varsling og rapportering

Endepunkter/maskiner

Med Tangelo Sikker Arbeidsplass har vi full kontroll på alle dine klienter. Vi overvåker klientene og får varsler om noe må tas tak i. Vi kan også enkelt koble oss opp remote, om brukerne trenger hjelp.
Asset Management er også inkludert, som vil gi oversikt over programmer og tjenester som ligger på maskinene.
I tillegg oppdaterer vi maskinene, ikke bare med Microsoft sine patcher, men også oppdateringer fra programvare-leverandører som Google, Adobe m.fl. Dette sikrer at dine klienter vil ha betydelig redusert angrepsflate ettersom sikkerhetshull blir tettet fortløpende.
Tjenesten er enkel å implementere, og krever veldig lite ressurser på maskinene.
Vi leverer også markedsledende antivirus som kan distribueres med Tangelo Administrert klient. Denne gir oss alarmer så fort noe skjer på en maskin.

Backup

Det er ikke mulig å være 100% sikker mot innbrudd, selv om bedriften har mange tiltak iverksatt. Da er det viktig med god backup. Denne bør ligge "offsite". 

Hvorfor backup av Office 365 data?
Microsoft Office 365 gir bedriften mulighet til å jobbe hvor som helst og når som helst, uten behov for servere og annen infrastruktur for fil, epost og databaser.
Selv om Microsoft har infrastrukturen, tar ikke dette bort ansvaret for å ta backup av forretningskritiske data. Office 365 Shared Responsibility Model sier:
Med Office 365 er det dine data - du kontrollerer de - det er ditt ansvar å beskytte de.
Visste du at 60% av sensitive skydata er lagret i Office dokumenter og at 75% ikke er sikkerhetskopiert?
Med Tangelo backup 365 har du mulighet til å ta sikker backup av dine data i skyen til vårt sikre datasenter. Og:

Beskytte Office data mot sikkerhetstrusler og inntrengere.
Rask restore med bransjeledende fleksibilitet innen gjenoppretting.
Møt lovpålagte krav med effektiv eDiscovery av Office 365 filer.

Lokale servere/tjenester

Viktige ting å tenke på:

  • Disable/Slette kontoer som ikke er i bruk. 
  • Begrense rettigheter der det er mulig
  • Ha færrest mulig Administrator kontoer
  • Ha en streng passord policy

Ta kontakt

Vi tar gjerne et møte for kartlegging av dine behov og hvordan våre løsninger evt kan dekke disse.