Kritisk sikkerhetsoppdatering til Windows!

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) varsler

Microsoft har offentliggjort månedens sikkerhetsoppdateringer. Det er totalt 49 bulletiner, hvor én er vurdert som kritisk av Microsoft. Denne sårbarheten kan i verste fall føre til kjøring av kode på en sårbar enhet.
Den kritiske sårbarheten påvirker blant annet Windows Server 2022, Windows 11 og Windows 10. Se Microsofts nettsider for detaljert gjennomgang av sårbarhetene: Security Update Guide (ekstern lenke)

NCSC anbefaler systemeiere å oppdatere programvaren på sine systemer til siste versjon så snart det lar seg gjøre.

Tangelo kan automatisere oppdateringer av servere og PC'er. Sikkerhetsoppdateringer av Windows og 3.parts applikasjoner.

0